Ενστάσεις και Ενδικοφανείς Προσφυγές

Μια από τις δυνατότητες, πλην της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, που έχει ο κάθε διοικούμενος απέναντι στην έκδοση μιας διοικητικής πράξης είναι η επιλογή της διοικητικής οδού για τη διατύπωση των αντιρρήσεών του κατά της πράξης αυτής 

Τι είναι, λοιπόν, η Ενσταση και οι Ενδικοφανείς Προσφυγές; 

Ένσταση: είναι διοικητικό μέσο (ενδικοφανής προσφυγήάρθρο 25, παρ. 2, Ν 2690/99) που ασκείται ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής από τον Ανάδοχο κατασκευής δημοσίου έργου, κατά πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών που προσβάλλει έννομα συμφέροντά του και ζητά να γίνουν δεκτά συγκεκριμένα αιτήματα και ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης αυτής για παράβαση διατάξεων του νόμου και των συμβατικών υποχρεώσεων (παρ. 1, 2, 3, άρθρο 12, Ν 1418/84). 

Σκοπός αυτής της πράξης είναι η εμπρόθεσμη και ορθή εξέταση και έκδοση αποφάσεων της Υπηρεσίας στις  ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές και αιτήσεις θεραπείας, σε θέματα που αφορούν στις αναθέσεις των δημοσίων έργων και στην εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. 

Η πράξη αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις δημοπρασίες ή εργολαβίες της Υπηρεσίας που διέπονται από το Ν 1418/84 ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2522/97. 

Στην Intel Power αναλαμβάνουμε την οργάνωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασιών για την άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον των διοικητικών οργάνων με αίτημα την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και σας αφορούν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

βρειτε μασ στα social

#intelpower

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 π.μ.έως 4 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλτε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)